fujizakura


  • disel1
  • disel2

FUJI remover น้ำยาขัดคราบฝังลึกFUJI remover น้ำยาขัดคราบฝังลึก

- ขจัดคราบกาว

- ขจัดคราบน้ำมัน

- ปราศจากแอลกอฮอล์

- ขจัดคราบหมึก

- ไม่ทำลายสีของพื้นผิว

สั่งซื้อ FUJI remover น้ำยาขัดคราบฝังลึก ทาง Line คลิก >> Alcohol 60