fujizakura

รับสมัครดีลเลอร์ประจำจังหวัด

คุณสมบัติ

1.เพศ ชาย หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
2.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
3.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถ/และทักษาในด้านการพูดคุย เจรจา
4.เป็นบุคคลที่มีเครือข่ายสังคม เช่น คุณแม่บ้าน หรือบุคคลที่ต้องการมีรายได้เพิ่ม และมีเวลา
5.มีแนวทางและช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้ากับบุคคลในพื้นที่/เขตจังหวัดนั้นๆ


หน้าที่

1.ดีลเลอร์ประจำจังหวัดต้องผ่านกระบวนการ การอบรมจากบริษัท จนพร้อมทำหน้าที่ ใช้ระยะเวลาในการอบรมประมาณ 3-7 วัน
2.ดีลเลอร์ประจำจังหวัดต้องเข้าประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
3.ดีลเลอร์ประจำจังหวัดมีหน้าที่หาลูกค้าภายในจังหวัด โดยลูกค้าที่หาได้ต้องมีคุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการ

เป้าหมาย

4.ยอดขายที่ดีลเลอร์ประจำจังหวัดต้องได้ 1ล้านบาท ต่อเดือน
5.ยอดขายดีลเลอร์ประจำจังหวัดปีแรกต้องไม่ต่ำกว่า 12 ล้านบาท

ผลประโยชน์

6.ค่าคอมมิชชั่น 3% โดยคาดว่า ดีลเลอร์ประจำจังหวัด จะมีโอกาศทำยอดได้ไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาทต่อเดือน ภายใน 3 ปี
7.บริษัทจะรักษาผลประโยชน์ของดีลเลอร์อย่างต่อเนื่อง ถือเป็นงานที่จะทำได้ระยะยาวDealer MEGADAYA