fujizakura

  • น้ำยาเคมี
  • น้ำกลั่นสีชมพูเติมหน้อน้ำ
  • น้ำกลั่นสีชมพู
  • น้ำกลั่น

น้ำยาเคมี

ราคา 30 บาทน้ำกลั่น

คุณสมบัติของ น้ำกลั่น

- น้ำกลั่นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้น
- ลดความร้อนและการละเหยของแบตเตอรี่
- ป้องกันการผุกร่อนและเคลือบประสานแผ่นธาตุ ทำให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ
- ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา

วิธีใช้

เติมน้ำยาเคมีแทนน้ำกลั่นในแบตเตอรี่เมื่อระดับน้ำในแบตเตอรี่ลดลงกว่าระดับปกติ ให้เหนือแผ่นธาตุประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร และตรวจสอบเสมอไม่ให้น้ำกลั่นแห้ง

คำเตือน

- ห้ามรับประทาน หากกลืนน้ำกลั่นให้รีบดื่มน้ำสะอาดตาม 1-2 แก้ว พยายามทำให้อาเจียนแล้วรีบน้ำส่งแพทย์
- หากน้ำกลั่นเข้าตาให้ลืมตาในน้ำสะอาดหากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์
- ควรเก็บน้ำกลั่นให้ห่างจากแสงแดด และพ้นมือเด็ก

น้ำยาเคมี น้ำยาเคมี น้ำกลั่น น้ำกลั่น