fujizakura

Face Mask บรรจุ 50 ชิ้น/กล่อง


ดำ


Face Mask บรรจุ 50 ชิ้น/กล่อง

คุณสมบัติ

    - 3-Layer Maskหน้ากากอนามัย

    - ใช้สำหรับปิดปากและจมูกป้องกันฝุ่นละลอง ละอองเกสรดอกไม้

    - ป้องกันอนุภาคขนาดเล็กในอากาศสามชัั้นและการระบายอากาศได้ดีคุณภาพสูง

สั่งซื้อ Face Mask บรรจุ 50 ชิ้น/กล่อง ทาง Line คลิก >> Alcohol 60