fujizakura

  • หัวเชื้อน้ำมัน
  • หัวเชื้อน้ำมันดีเซล
  • หัวเชื้อน้ำมันเบนซิน
  • หัวเชื้อน้ำมันมอเตอร์ไซค์
  • หัวเชื้อน้ำมันเมกะ

MEGADAYA ACTIVE PLUS+หัวเชื้อน้ำมันเบนซิน สำหรับมอเตอร์ไซค์

ราคา 49 บาท

หัวเชื้อน้ำมันเบนซิน แอคทีฟ พลัส
(MEGADAYA ACTIVE PLUS+)

คุณสมบัติ หัวเชื้อน้ำมันเบนซิน
- ช่วยทำความสะอาด, คาร์บูเรเตอร์และหัวฉีด
- ช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะ อัตราเร่งแรงขึ้น
- ช่วยป้องกันและลดการสะสมของคราบสกปรก
- ช่วยให้การเผาไหม้หมดจด ลดมลพิษ และช่วยให้ประหยัดเชื้อเพลิง
- ช่วยลดความฝืดของเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมัน E10, E20 และ E85
- ใช้ได้กับเบนซิน 91,95 และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10, E20 และ E85

วิธีใช้
- ผสมน้ำมันเบนซิน อัตราส่วน 1 กระป๋อง ต่อน้ำมันไม่เกิน 5 ลิตร (มอเตอร์ไซค์)

ข้อควรระวัง
- อย่าสูดดม หลีกเลี่ยงการสัมผัสสาร หากร่างกายสัมผัสต้องรีบล้างด้วยสบู่และน้ำ หากสารเข้าตาต้องรีบล้างด้วยน้ำสะอาด
- มีส่วนผสมไวไฟ ห้ามเก็บในที่ร้อน ห้ามใกล้ประกายไฟ ห้ามทำลายภาชนะโดยการเผา

ข้อแนะนำ : ควรใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ให้สูงสุด

หัวเชื้อน้ำมันเบนซิน สำหรับมอเตอร์ไซค์