fujizakura

    รางวัลแห่งความสำเร็จธุรกิจยอดเยี่ยมประจำปี 2562
    DB TOP AWARDS 2019


    คุณเดวิด ธนกฤต คุปกาญจนา ผู้บริหาร บริษัท ฟูจิซากุระ จำกัด รับรางวัลแห่งความสำเร็จธุรกิจยอดเยี่ยมประจำปี 2562 กับสินค้าหัวเชื้อน้ำมันเมกะดายา