fujizakura

  บริษัท ฟูจิซากุระ จำกัด มอบชุดป้องกันโควิด
  ให้กับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น


  บริษัท ฟูจิซากุระ จำกัด โดยคุณธนกฤต คุปกาญจนา ผู้บริหาร มอบชุดป้องกันโควิด จำนวน 100 ชุด
  ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น โดย รศ. นพ. ปิยะ เนตรวิเชียร ผอ.โรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ  มอบชุดป้องกันโควิด
  มอบชุดป้องกันโควิด
  ธนกฤต คุปกาญจนา
  ฟูจิซากุระ
  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
  ให้กับบุคลากรทางการแพทย์
  มอบชุดป้องกันโควิด
  ปิยะ เนตรวิเชียร