fujizakura

  บริษัท ฟูจิซากุระ จำกัด มอบชุดป้องกันโควิด
  ให้กับสถานีอนามัยตำบลบางสีทอง


  บริษัท ฟูจิซากุระ จำกัด โดยคุณธนกฤต คุปกาญจนา ผู้บริหาร มอบชุดป้องกันโควิด จำนวน 100 ชุด
  ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ สถานีอนามัยตำบลบางสีทอง  มอบชุดป้องกันโควิด
  บริษัท ฟูจิซากุระ จำกัด มอบชุดป้องกันโควิด
  ธนกฤต คุปกาญจนา
  สถานีอนามัยตำบลบางสีทอง
  มอบชุดป้องกันโควิด
  มอบชุดป้องกันโควิด