fujizakura

  คุณเดวิด ธนกฤต คุปกาญจนา บริจาคเสื้อกันฝนเด็ก


  คุณเดวิด ธนกฤต คุปกาญจนา บริษัท ฟูจิซากุระ จำกัด บริจาคเสื้อกันฝนเด็ก ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไชยสถาน จังกวัดน่าน  บริจาคเสื้อกันฝนเด็ก
  บริษัท ฟูจิซากุระ จำกัด บริจาคเสื้อกันฝนเด็ก
  ธนกฤต คุปกาญจนา
  บริจาคเสื้อกันฝนเด็ก
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไชยสถาน
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไชยสถาน
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไชยสถาน